Over de Filosofie van de vrijheid

“Voor iets anders kan worden begrepen, moet het het denken worden.” Filosofie van de vrijheid

Wie de Filosofie van de vrijheid doet, ontwikkelt zichzelf tot een vrije denker en doener. Hij vormt zijn normale subject/object-denken (toeschouwers-bewustzijn) om tot een het-‘ik’-als-het-kennende-subject-en-de-wereld-als-het-te-kennen-object-overstijgend-denken (deelnemers-bewustzijn). Hoe bedoel je? Nou kijk. De meeste mensen zien de werkelijkheid onbewust als iets dat onafhankelijk van hen bestaat. De werkelijkheid is het te kennen object. Als kennend subject vormen zij zich er een subjectief beeld van. Dat beeld is dan een subjectieve voorstelling van de objectieve werkelijkheid en heeft, aldus deze meeste mensen, niets met de objectieve werkelijkheid van doen. Sterker nog, die zogenaamde objectieve werkelijkheid ‘an sich’ is niet eens kenbaar, alleen hun subjectieve voorstelling ervan is kenbaar, aldus deze meeste mensen. Die objectieve werkelijkheid ‘an sich’ bestaat ook wel zonder dat zij zich er een voorstelling van maken. Echter, wie voor zichzelf de consequenties van dit werkelijkheidsbegrip bewust maakt, raakt verstrikt in tegenstrijdige denkbeelden en verliest zichzelf als een reëel denkend en handelend wezen. Want is hij nu een objectief wezen ‘an sich’ of is hij het subjectieve beeld van dat objectieve wezen ‘an sich’? Of is hij allebei? Maar als dat laatste het geval is, hoe verhouden die twee zich dan tot elkaar? Éénmaal op dat punt gekomen, heeft hij de keuze: zichzelf accepteren als een illusie, een brein of nog iets anders; of zijn begrip van de werkelijkheid bijstellen. De Filosofie van de vrijheid doen, is een probaat middel om een werkelijkheidsbegrip te ontwikkelen dat ruimte biedt voor de vrij denkende en handelende mens. En al doende ontstaat het zogenoemde deelnemers-bewustzijn. Met andere woorden, hij wordt zich ervan bewust dat hij en zijn gedachten en gevoelens niet onafhankelijk van de werkelijkheid bestaan, maar er deel van uitmaken.

Iedereen die toch probeert de Filosofie van de vrijheid te begrijpen vanuit het gewone subject/object-denken, loopt vast. En omdat hij zich er meestal niet van bewust is dat hij denkt en handelt vanuit dat toeschouwers-bewustzijn, schuift hij dit werk van Rudolf Steiner terzijde als zijnde te moeilijk. Totdat hij misschien op een vrije zondagmiddag het boek niet meer als zijnde te moeilijk beoordeelt, maar zijn eigen denken als zijnde te eenvoudig. Zalig hij die zijn aandacht verlegt van dat boek naar zijn eigen denken, zijn oordeel over het boek loslaat en voortaan naar zijn eigen denken kijkt, want hij heeft de eerste schreden gezet op de weg naar vrijheid van denken en handelen.

Jac Hielema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *