visie en missie

koyaanisqatsi“De natuur maakt van de mens slechts een natuurwezen, de maatschappij maakt van de mens een wezen dat volgens regels handelt, een vrij mens kan hij alleen van zichzelf maken.”
                                                               Filosofie van de vrijheid

visie
Rudolf Steiner begrijpt de mens als een geheel van lichaam, ziel en geest. Bovendien ziet hij de geschiedenis van de mensheid als een voortgaande ontwikkeling van de ziel. Als ontwikkelende zielen leven we nu in een tijd waarin we de kiem van de geest van vrijheid en liefde in ons kunnen wekken. Één van de manieren voor ieder mens om zichzelf te ontwikkelen tot een liefdevolle vrije geest is door zich liefdevol te verdiepen in Rudolf Steiners’ de Filosofie van de vrijheid. 

missie
Vanuit deze visie neemt Jac Hielema het initiatief om niet alleen zichzelf te ontwikkelen tot een vrije geest door middel van de Filosofie van de vrijheid, maar ook de voorwaarden te scheppen voor anderen om dat te doen. Door:

  • deze website levendig te ontwikkelen en te verzorgen o.a. door middel van het bespreken van teksten via filmpjes en het uitwisselen van vragen en antwoorden,
  • het ontwikkelen en verzorgen van berichten over de Filosofie van de vrijheid,
  • in contact te treden met mensen die ook bezig zijn met de Filosofie van de vrijheid en hen de gelegenheid te bieden het hunne toe te voegen aan deze website,
  • cursussen en lezingen te organiseren en te verzorgen,
  • scholingscursussen Filosofie van de vrijheid te organiseren en te verzorgen,
  • ontmoetings- en verdiepingsdagen te organiseren en te verzorgen,
  • een initiatievenfonds (ter verwerkelijking van morele intuïties) te stichten en
  • vanuit de Filosofie van de vrijheid een coachingspraktijk te ontwikkelen (zie ook: www.jachielema.nl).

Mensen die vanuit deze visie zich willen verbinden met dit initiatief kunnen me altijd bellen (036-5260767) of mailen (vraag@filosofievandevrijheid.nl)

Jac Hielema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *