Veel mensen verlangen ernaar dat er meer is dan alleen een materiële wereld. Veel mensen weten intuïtief dat er ook een wereld van de ziel is. De ‘Filosofie van de Vrijheid’ is de sleutel tot die andere wereld. Het boek laat de weg ernaartoe zien. En ieder mens kan die weg gewoon bewandelen.

  • Denken

Denken is het aangrijpingspunt. Elk individu kan zelf de schepper en de schouwer van zijn gedachten en waarnemingen zijn. Hierin toont zich de grootsheid van de mens. Als een oneindig mooi wezen, dat als goddelijk beschouwd moet worden. Het denken van de mens is volgens Steiner in zichzelf gegrond en autonoom aanwezig. Hij stelt dat gedachtes ingrijpen op de menselijke fysiologie. De mens is een geestelijke bron die gehuisvest is in een stoffelijk lijf. Dit staat tegenover de visie van de neurologie. Die is dat gedachtes oppoppen in de hersenen als gevolg van een fysiek proces. Steiner nodigt met zijn ‘Filosofie van de Vrijheid’ de lezer uit om die geestelijke bron in al zijn grootsheid te activeren.

 

  • Zuiver handelen

Op vele niveaus komt het handelen van een mens tot stand. Je hand trekt zich instinctief terug na het aanraken van een hete oven. Uit troost sla je je armen om iemand heen, die een naar bericht heeft gekregen. In gedachten zie je je al wonen in een andere woning. Tijd om te verhuizen. Een hoog, geestelijk en zuiver niveau van handelen is het handelen dat voortkomt vanuit een moreel besef. Dat zet de mens in beweging om iets voor de medemens of de maatschappij te doen. Voor een maatschappij die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid, is een groeiend moreel besef nodig. Ieder mens kan met denken moraliteit doorgronden en begrijpen.

 

  • Ware vreugde

Wat is de waarde van je leven? Al wikkend en wegend kan een mens geen antwoord op die vraag geven. Wat eerst op de negatieve schaal wordt gelegd, kan later wel eens worden verplaatst naar de positieve kant. En omgekeerd. Steiner zegt dat de mate waarin een individu doelen stelt, nastreeft en in vervulling ziet gaan, waarde geeft aan diens leven. Dat schept de ware vreugde. Hierin is het onafhankelijke, op zichzelf staande denken van de mens terug te zien. Iedere ziel kan zijn eigen weg gaan, zijn eigen doelen stellen. En heeft een eigen startpunt daarbij: geboren in een blank of zwart lijf, als man of vrouw, in een arm of rijk land… Dat startpunt is een gegeven. Maar het denken is autonoom, wordt door niets bepaald en heeft een heilige individualiteit.