Ontwikkeling vormt het instrumentarium om de geestelijke wereld te kunnen waarnemen en om op een heel diep niveau het leven te kunnen begrijpen. Met workshops en trainingen die gericht zijn op verhalen, mythes, sprookjes, fabels, gesprekken en spelvormen, geef ik handvatten om tot een vrij wezen te ontwikkelen.

Ieder mens is een mooi wezen, omdat hij zich oneindig mooi kan ontwikkelen.

  • Studiegroep ‘Wat is de Mens en wat is zijn taak?’
  • Eendaagse workshop ‘Filosofie van de Vrijheid en de Clown’


Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten,

En zit in ’t binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij zelf en ‘t al, naar rijksgeboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.

Eerste couplet uit Sonnet V (1894) van Willem Kloos (1859-1938)